ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΣ ΓΥΡΕΥΟΝΤΑΣ
SMOKER LAND

Τι αποφάσισε ο ΟΛΝΕ Εύβοιας για την χρήση μουσικής & μουσικών οργάνων στο Mostar

Η απόφαση του ΟΛΝΕ Εύβοιας έφερε χαμόγελα στους αδελφούς Σπύρου...

Συγκεκριμένα, εγκρίνει τη µελέτη που αφορά τη χρήση µουσικής στην επιχείρηση Mostar µε επωνυµία «Ιωάννης Σπύρου & ΣΙΑ ΕΕ», καθώς και την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου Μουσικής/Μουσικών Οργάνων.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η απόφαση:

Περί έγκρισης µελέτης που αφορά τη χρήση µουσικής στην επιχείρηση Mostar µε επωνυµία «Ιωάννης Σπύρου & ΣΙΑ ΕΕ».

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα αναφέρει ότι µε τη νοµοθεσία πλέον, τον νόµο 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α /07-12-2016) άρθρο 29, κατατίθεται µελέτη από τον επιχειρηµατία µε ευθύνη δική του και καλούµαστε να την εγκρίνουµε µε απόφαση ∆Σ.. Υπεύθυνοι είναι ο Υπογράφων Μηχανικός της µελέτης πιστοποίησης και ο επιχειρηµατίας που οφείλει να τηρήσει το όριο των ντεσιµπέλ που ορίζει η νοµοθεσία.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΛΝΕ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του Προέδρου του ∆Σ ΟΛΝΕ ΑΕ

2. Τον Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α /07-12-2016) άρθρο 29

3. Την αριθµ. 03/1995 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ άρθρο 3 παραγρ. 3(ΦΕΚ 15 Β/1996)

4. Την αριθµ.πρωτ.138/09-07-2013 Άδεια Λειτουργίας Καταστήµατος

5. Την υπ. αριθµ..2882/11-06-2015 Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων

6. Την αριθµ. πρωτ. 4319/01-11-2017 αίτηση της εταιρείας <<ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε>>

7. Την υπ. αριθµ. 1026801/01-11-2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πρόθεσης χρήσης µουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήµατος έως 80 db µε αριθµό πρωτ. Εισερχοµένου εγγράφου ΟΛΝΕ Α.Ε 4320/01-11-2017.

8. Την Τεχνική Έκθεση µετά τοπογραφικών για χρήση µουσικής σε εξωτερικό χώρο που συντάχθηκε για το Κ.Υ.Ε µε την επωνυµία MOSTAR τον Οκτώβριο του 2017 από τον διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

Αποφασίζει οµόφωνα

Εγκρίνει τη µελέτη που αφορά τη χρήση µουσικής στην επιχείρηση Mostar, µε επωνυµία «Ιωάννης Σπύρου & ΣΙΑ ΕΕ», καθώς και την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου Μουσικής/Μουσικών Οργάνων.

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε την ίδια µέρα.

Στη δημοσιότητα η λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ - Δεκάδες ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες από την Εύβοια - Δείτε όλα τα ονόματα!

Aναρτήθηκαν στο www.aade.gr τα ονόματα 8.909 φυσικών προσώπων και 14.083 νομικών προσώπων, οφειλετών του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνι...