Χαλκίδα: Ημερίδα υγείας και ασφάλειας στην εργασία | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
TRIACON
 

Χαλκίδα: Ημερίδα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Οργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Χαλκίδα, 16η Σπτεμβρίου 2016) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2016-2017...

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, σε συνεργασία με το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του, διοργανώνουν σε διετή βάση την «Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία» με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων των 30 κρατών, γεγονός που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη στο είδος της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται η διεξαγωγή διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων, των επαγγελματιών ΕΑΥ, όλων των εμπλεκομένων με την ΕΑΥ αλλά και του κοινού γενικότερα, προκειμένου να καταστούν περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικοί οι εργασιακοί χώροι στην Ευρώπη.

Η νέα εκστρατεία με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» για την περίοδο 2016-17, αποσκοπεί στο να αναδείξει τη σημασία της σωστής διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ΕΥΑ) καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, καθώς και της προσαρμογής της εργασίας στις ατομικές ικανότητες, είτε πρόκειται για την αρχή της σταδιοδρομίας του εργαζόμενου είτε για το τέλος της.

Είναι γεγονός ότι το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνά καθώς ως το 2030, ενώ οι εργαζόμενοι ηλικίας 55–64 ετών αναμένεται να αποτελούν το 30% ή και περισσότερο του συνολικού εργατικού δυναμικού σε πολλές χώρες. Η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σε πολλά κράτη μέλη και επομένως πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με επιμήκυνση της επαγγελματικής τους ζωής, άρα και με μια πιο μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους στην εργασία, καθώς και με ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό πλαίσιο (π.χ. ευέλικτες μορφές εργασίας, ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον).

Η εργασία αποτελεί ωστόσο μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα, σε ότι αφορά το ζήτημα της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, αφού μπορεί να αποδειχτεί επωφελής τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία. Προκειμένου δε να αποτραπεί η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης περιστατικών ασθένειας ή άλλων προβλημάτων υγείας, πρέπει να γίνουν προσπάθειες για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής.

Η προαγωγή της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο υγιές και πιο ενθουσιώδες εργατικό δυναμικό, μείωση της εναλλαγής του προσωπικού και των απουσιών από την εργασία και αύξηση της επιχειρηματικής παραγωγικότητας.

Η εκστρατεία, αποσκοπεί παράλληλα στο να βοηθήσει τους εργαζόμενους, τα διοικητικά στελέχη και τους εργοδότες να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις προκλήσεις εξαιτίας του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, εστιάζοντας όχι μόνο σε μία ηλικιακή ομάδα αλλά στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών.

Αναδεικνύει επίσης τη σημασία της υιοθέτησης μιας δια βίου προσέγγισης όπου με τη σωστή διαχείριση της ΕΥΑ και το συνυπολογισμό και την αντιμετώπιση της πολυμορφίας του εργατικού δυναμικού, μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης εργασίας, της υγιούς γήρανσης και της συνταξιοδότησης σε καλή κατάσταση υγείας.

Η χώρα μας, όπως κάθε φορά συμμετέχει και φέτος στη νέα πανευρωπαϊκή εκστρατεία, οργανώνοντας σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες οργανώνονται από τον αρμόδιο Εθνικό Εστιακό Πόλο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τα θέματα ΑΥΕ (Δ/νση Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασίας, Γεν. Δ/νση Εργασίας και ‘Ενταξης στην Απασχόλησης) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται η διοργάνωση της δεύτερης ημερίδας με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα, την Παρασκευή, 16η Σεπτεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Χαϊνά 93, με ώρα έναρξης 10.30 π.μ (προσέλευση 10:00 π.μ.).

Θεωρώντας ουσιαστική τη συμβολή σας στην προαγωγή των στόχων της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2016-2017, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και παρακαλούμε για τη διάδοση της σχετικής πληροφόρησης.

Μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στην ιστοθέση της εκστρατείας και σε όλο το σχετικό πληροφοριακό υλικό, από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.healthy-workplaces.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
· Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

κ. Ιωάννης Δενδρινός
τηλ.: 213-1516-011, e-mail: dendrinos@ypakp.gr

· Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΑΥΕ
κ. Ιωάννης Κωνσταντακόπουλος
τηλ.: 213-1516-090 e-mail: ikonstantakopoulos@ypakp.gr.

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΠΟΕΣΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA