Ο Δήμος Ερέτριας Θα συμμετάσχει στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ_ΔΗΜΟΣ_ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
 

Ο Δήμος Ερέτριας Θα συμμετάσχει στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»

Το δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας έκανε την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης για την πράξη με τίτλο: «Κέντρα Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ: 5002212, του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»...

Την έγκριση υποβολής πρότασης και αίτησης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Πράξη “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης”.

Ορίζει τον υπάλληλο του Δήμου Ερέτριας Αριστείδη Φυλακτό του Ιωάννη ΠΕ1/Α’ Υπεύθυνο της Πράξης / Αρμόδιο Επικοινωνίας .

Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης συμμετοχής και όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της
πρόσκλησης.

Ο ορισμός του υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας (όταν αυτό συσταθεί και λειτουργήσει) έχει οριστεί με την αριθμ. 193/2016 (ΑΔΑ: ΩΝΒΓΩΡ9-ΝΤ1) Απόφαση Δ.Σ.

Βίντεο - ΡεπορτάζΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

EviaZoom.gr - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ