Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ερέτριας με 9 θέματα | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ_ΔΗΜΟΣ_ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
 

Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ερέτριας με 9 θέματα

Πρόσκληση σύγκλησης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ερέτριας:
 

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την
απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην Τακτική 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης ΔΑΠΑΝΩΝ σε βάρος πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, α. δαπανών που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκτελούμενου προϋπολογισμού β. που απορρέουν από συνεχιζόμενες συμβάσεις γ. δαπανών για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. δ. σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών
 
Θέμα 2ον: Έγκριση Σχεδίων Ανάληψης Υποχρεώσεων για ΔΑΠΑΝΕΣ που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκτελούμενου προϋπολογισμού
 
Θέμα 3ον: Έγκριση Σχεδίων Ανάληψης Υποχρεώσεων για ΔΑΠΑΝΕΣ που απορρέουν από συνεχιζόμενες συμβάσεις
 
Θέμα 4ον: Έγκριση Σχεδίων Ανάληψης Υποχρεώσεων για Υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
 
Θέμα 5ον: Έγκριση Σχεδίων Ανάληψης Υποχρεώσεων για σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα ΔΑΠΑΝΕΣ
 
Θέμα 6ον: Έγκριση της υπ αρ.52/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση σε δικηγόρο για την υπόθεση Κοινοπραξίας Μυλωνάς Σ. Κατσής ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας .
 
Θέμα 7ον : Έγκριση της υπ αρ. 63/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση σε δικηγόρο για την υπόθεση του πρώην Αντιδήμαρχου Βασιλείου Γούναρη ενώπιον του Πταισματοδικείου Χαλκίδας στις υπ. αρ. 1233 και 1234/2017 κλήσεις
 
Θέμα 8ον:Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου «Επισκευή πεζοδρομίων και κρασπέδων Δ.Κ Αμαρύνθου».
 
Θέμα 9ον : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου «Επισκευή –Συντήρηση σχολικών κτιρίων Τ.Κ Γυμνό».

Βίντεο - ΡεπορτάζΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

EviaZoom.gr - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ