Συνεδριάζουν οι Δήμοι Ερέτριας και Διρφύων - Μεσσαπίων! Διαβάστε τα θέματα | EviaZoom.gr - Εύβοια News
VIANEX
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Συνεδριάζουν οι Δήμοι Ερέτριας και Διρφύων - Μεσσαπίων! Διαβάστε τα θέματα

Συνεδριάζουν την Δευτέρα (30-12-2019) ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων, ώρα 18:00 στα Ψαχνά, και ο Δήμος Ερέτριας, ώρα 19:00 στην Ερέτρια...

Αναλυτικά:

Τα θέματα στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης τροποποίησης (16ης) προϋπολογισµού οικ. έτους 2019».

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί έγκρισης παράτασης προγραµµατικής σύµβασης και παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου µε τίτλο: ΄΄ Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ.Σταυρού΄΄».

ΘΕΜΑ 3ο : «Περί ορισµού µελών ∆.Σ. για την συγκρότηση επιτροπών».

ΘΕΜΑ 4ο : «Περί ορισµού µελών ∆.Σ. για την συγκρότηση επιτροπών ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ».

ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)»

ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχηµάτων στην ιδιοκτησία της κ. Μπάντλε Κριστίνε-Ελίζαµπεθ-Γιούντιθ για την έκδοση άδειας δόµησης "Κατασκευής υπερυψωµένης βάσης οπλισµένου σκυροδέµατος και περίφραξη από ελαφρύ υλικό".

ΘΕΜΑ 7ο : «Τοποθέτηση πινακίδας εντός ιδιοκτησίας ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ: 8 ο « Περί συµπληρωµατικής κατανοµής πιστώσεων έτους 2019 στις σχολικές επιτροπές του ∆ήµου ∆ιρφύων -Μεσσαπίων»

Τα θέματα στο Δήμο Ερέτριας

1. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους Κ.Α.Π. έτους 2019, ποσού 15.540,00€, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

2. Αποδοχή ποσού 27.870.00€ από πιστώσεις ΤΑΠ & Διάθεση ποσοστού 50% σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 19 & 20 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.

3. Τελική αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» περί έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Ερέτριας.

5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Ερέτριας.

Βίντεο - ΡεπορτάζΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα