ΔΕΔΔΗΕ: 8 θέσεις εργασίας σε Χαλκίδα και Θήβα | EviaZoom.gr - Εύβοια News
VIANEX
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

ΔΕΔΔΗΕ: 8 θέσεις εργασίας σε Χαλκίδα και Θήβα

Διαβάστε αναλυτικά:

ΧΑΛΚΙΔΑ

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Χαλκίδας - Έδρα) που εδρεύει στη Χαλκίδα και συγκεκριμένα για την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ-ΔΟΚΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.: 34100, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ (τηλ. επικοινωνίας: 22210-90511/εσωτ.125).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/01/2020 έως και 27/01/2020

Για το έντυπο αίτησης πατήστε ΕΔΩ

ΘΗΒΑ

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας για την Θήβα και συγκεκριμέναγια τις ειδικότητες:

1 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

1 ΔΕ Οδηγών- Μηχανοδηγών- Χειριστών (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων)

1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΠΟΤΝΙΩΝ 30, ΘΗΒΑ, Τ.Κ.32200 απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κ. Τζαβούλη Δημ. (τηλ. επικοινωνίας 22620 27213 Εσωτ.203)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/01/2020 έως και 24/01/2020

Για το έντυπο αίτησης πατήστε ΕΔΩ

Βίντεο - ΡεπορτάζΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα