Χαλκίδα: Δικαίωση για καθαρίστρια που πήγε στα δικαστήρια τον Δήμο Χαλκιδέων - Είχαν ...ξεχάσει να την τοποθετήσουν στο πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ! Δείτε την απόφαση! | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ - EVIAZOOM.GR
 

Χαλκίδα: Δικαίωση για καθαρίστρια που πήγε στα δικαστήρια τον Δήμο Χαλκιδέων - Είχαν ...ξεχάσει να την τοποθετήσουν στο πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ! Δείτε την απόφαση!

Χαλκίδα: Δικαίωση για καθαρίστρια που πήγε στα δικαστήρια τον Δήμο Χαλκιδέων - Είχαν ...ξεχάσει να την τοποθετήσουν στο πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ! Δείτε την απόφαση!
Απόφαση «σταθμός» για την Παναγιώτα Ευσταθίου, η οποία δικαιώθηκε και διορίζεται καθαρίστρια στο Δήμο Χαλκιδέων μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς...

Πρόκειται για την αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η Παναγιώτα Ευσταθίου κατά της 2296/2009 απόφασης του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και τον οριστικό πίνακα διοριστέων του Δήμου Χαλκιδέων κατά το μέρος που δεν συμπεριελήφθη η αιτούσα.

Δείτε την απόφαση-«σταθμό»:

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2. Την με αριθμ. 1/4636Μ/2007 προκήρυξη του Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 420/15-11-2007
(Τεύχος Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ).
 

3. Την 76/2014 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η
αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η Παναγιώτα Ευσταθίου κατά της 2296/2009 απόφασης του Α΄ Τμήματος του
ΑΣΕΠ και τον οριστικό πίνακα διοριστέων του Δήμου Χαλκιδέων κατά το μέρος που δεν συμπεριελήφθη η αιτούσα.
 

4.Την με αρίθμ. 209/28-4-2014 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την οποία η Παναγιώτα
Ευσταθίου διατίθεται προς διορισμό σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο
Χαλκιδέων.
 

5.Τον αναμορφωμένο πίνακα διοριστέων του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας της προκήρυξης 1/4636Μ/2007
του Δήμου Χαλκιδέων ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 775/19-6-2014/τ. Γ΄
 

6.Το με αρίθμ. ΦΕΚ 544/6-4-2015/τ.Β΄ περί κατανομής προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών
αποφάσεων σε ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
 

7. Τον ΟΕΥ του Δήμου
 

Α π ο φ α σ ίζου μ ε

Το διορισμό σε κενή οργανική θέση του Δήμου Χαλκιδέων της: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ΄ ΥΕ 16 (Εργατών 7062422720 Καθαριότητας)

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA