Χαλκίδα: Με 40 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

Χαλκίδα: Με 40 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Χαλκίδα: Με 40 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
Σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (30-09-2015) και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Χαϊνά 93).

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητή ΤΕΙ.

2. Περί επέκτασης 3ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς .

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

3. Περί μεταστέγασης 12ου και 27ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας.

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

4. Περί έγκρισης Πρότασης Χρηματοδότησης του Δήμου Χαλκιδέων με το ποσό των 318.158,93€ για “Απόκτηση του Διατηρητέου Κτιρίου στην πόλη της Χαλκίδας, επί της οδού Μιαούλη 5, και Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Χαλκιδέων για την Υπογραφή του Οριστικού Συμβολαίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται γι’ αυτό το σκοπό .

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

5. Περί έγκρισης αποκλειστικής Χρήσης υπάρχοντος Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς του προς Χρηματοδότηση Σχεδίου με Τίτλο “GReen City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλωσης στη διαχείριση των Δημοτικών απορριμμάτων” (Κωδ. Αρ. Εγκριθείσας Αίτ. 2015-1-EL01-KA102-013441 .

Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)

6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 57/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού του ΔΟΠΠΑΧ οικ. ετ. 2015 .

Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 71/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 5η τροποποίηση προϋπολογισμού του ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ. 2015.

Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)

8. Περί σύμφωνης γνώμης για τη χορήγηση άδειας ανασκαφής για εύρεση θησαυρού (υπ. αρ. 44/15 απόφαση Δ.Ε. Ν. Αρτάκης) .

Εισηγητής: Γεωργαλάς Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

9. Περί μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.

10. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .

11. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.

12. Περί έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2015 .

13. Περί έγκρισης προμηθειών .

14. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 468/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ένσταση του κ. Γεωργίου Τσάρα.

15. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

16. Περί επανακατανομής επενδυτικών ΚΑΠ δαπανών (Πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2015.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

17. Περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής παραλαβής υλικών .

18. Περί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτο με ανοικτό διαγωνισμό της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ .

19. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ’ .

20. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: '' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ ΔΡΟΣΙΑΣ''.

21. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» .

22. Περί έγκρισης 5ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» .

23. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» .

24. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ».

25. Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .

26. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ .

27. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ '' .

28. Περί έγκρισης αναβολής παραλαβής πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΟΤ 439Β).

29. Περί ένστασης του έργου : (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α) Ο.Τ. 98 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΑΥΤΟ, Β) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ) .

30. Περί ένστασης κατά απόρριψης αιτήματος σύνταξης ΑΠΕ για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ».

31. Περί έγκρισης για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών του έργου: (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α) Ο.Τ. 98 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΑΥΤΟ, Β) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/08 (κώδικας δημοσίων έργων)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

32. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 147/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΓΠΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ) .

33. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 149/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάθμευση οχήματος).

34. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 150/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάθμευση οχήματος).

35. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 151/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάθμευση οχήματος) .

36. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 152/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάθμευση οχήματος).

37. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 153/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( αντιδρόμηση οδού) .

38. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 154/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μεταφορά στάσης) .

39. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 156/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κοπή δέντρου) .

40. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 94/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 315 συν. Γ΄) . (Εξ αναβολής) .

Συζήτηση: Περί λειτουργίας διαδικασίας – επιλογής – τοποθέτησης – πληρωμής και άλλων προβλημάτων που παρουσιάζονται στα Σχολεία σχετικά με καθαριστές και καθαρίστριες. (του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ») .

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA