«Τσουχτερά» πρόστιμα για παραβάσεις σε οπωροπωλεία της Χαλκίδας και της Σκύρου (ΦΩΤΟ) | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ_ΔΗΜΟΣ_ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
 

«Τσουχτερά» πρόστιμα για παραβάσεις σε οπωροπωλεία της Χαλκίδας και της Σκύρου (ΦΩΤΟ)

«Τσουχτερά» πρόστιμα για διάφορες παραβάσεις, επέβαλε σε δυο οπωροπωλεία, σε Χαλκίδα και Σκύρο, αντίστοιχα, το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας...

Πρόκειται για τα οπωροπωλεία: «Γεώργιος Γεωργαντζής, Κριεζώτου 71, Χαλκίδα», και «Υιοί Ι. Μαυρίκου - Παπουλάκου & Σ.Ι.Α. Ε.Ε., Σκύρος».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ. 4351 (20-05-2016) επίβληθηκε στον Γεώργιο Γεωργαντζή συνολικό πρόστιμο 4.000 ευρώ για τις ακόλουθες παραβάσεις:

Επειδή κατά τον έλεγχο του υπ’ αριθ. 163/22-4-2016 τιµολογίου πώλησης οπωρολαχανικών, το οποίο εκδόθηκε από τον Γεώργιο Ι. Γεωργαντζή, παρατηρήθηκε :

Α) Μη αναγραφή της ποικιλίας πατάτας Α΄ Βοιωτίας, κατά παράβαση του άρθρου 38 παρ. 2 της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014)

Β) Μη αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ του εµπόρου νωπών οπωρολαχανικών, κατά παράβαση του άρθρου 38 παρ. 4 της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014)

Γ) Ανακριβής αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων κρεµµύδια Βοιωτίας, µαρούλια Α΄ Ευβοίας, πατάτες Α΄ Βοιωτίας, µήλα Βερµίου, ντοµάτες Α΄ Ιεράπετρας και πιπεριές Α΄ Ιεράπετρας, κατά παράβαση του άρθρου 38 παρ. 6 δ της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) και επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 12 της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των παραστατικών διακίνησης και εµπορίας νωπών οπωρολαχανικών φέρει ο εκδότης αυτών:

Επιβάλλουµε στον Γεώργιο Ι. Γεωργαντζή έµπορο οπωρολαχανικών (ΑΦΜ 074090532 – ∆.Ο.Υ. Χαλκίδας) πρόστιµο i) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014), για τη µη αναγραφή της ποικιλίας της πατάτας και του αριθµού ΜΕΝΟ επί του υπ’ αριθ. 163/22-4-2016 τιµολογίου και ii) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (στ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014), για την ανακριβή αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων κρεµµύδια Βοιωτίας, µαρούλια Α΄ Ευβοίας, πατάτες Α΄ Βοιωτίας, µήλα Βερµίου, ντοµάτες Α΄ Ιεράπετρας και πιπεριές Α΄ Ιεράπετρας επί του υπ’ αριθ. 163/22-4-2016 τιµολογίου, δηλαδή συνολικά πρόστιµο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€).

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ. 4685 (26-05-2016) επίβληθηκε στην επιχείρηση «Υιοί Ι. Μαυρίκου - Παπουλάκου & Σ.Ι.Α. Ε.Ε.» συνολικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για τις ακόλουθες παραβάσεις:

Επειδή κατά τον έλεγχο του υπ’ αριθ.158/11-4-2016 τιµολογίου πώλησης οπωρολαχανικών, το οποίο εκδόθηκε από την εταιρεία «Υιοί Ι. Μαυρίκου – Παπουλάκου & ΣΙΑ Ε.Ε.», διαπιστώθηκε :

Α) Μη αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ του εµπόρου νωπών οπωρολαχανικών , κατά παράβαση του άρθρου 38 παρ. 4 της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014)

B) Μη αναγραφή της ποικιλίας για τις πατάτες φρέσκες Λιβανάτων, κατά παράβαση του άρθρου 38 παρ. 2 της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014)

Γ) Έλλειψη του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων, κρεµµύδια κόκκινα Βοιωτίας, λεµόνια Αιγίου, µήλα κόκκινα Βερµίου, ντοµάτες Κρήτης, πατάτες φρέσκες Λιβανάτων, κατά παράβαση του άρθρου 38 παρ. 6 δ της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014).

Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 3 (γ )Β (ΙΙ), της Απόφασης 257543/Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1148/2001 της επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών(ΦΕΚ1122/2003), η εταιρεία «Υιοί Ι. Μαυρίκου – Παπουλάκου & ΣΙΑ Ε.Ε.» οφείλει να διαθέτει ΜΕΝΟ.

Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 12 της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014) την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των παραστατικών διακίνησης και εµπορίας νωπών οπωρολαχανικών φέρει ο εκδότης αυτών.

Επιβάλλουµε στην εταιρεία «Υιοί Ι. Μαυρίκου – Παπουλάκου & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093578451 ∆.Ο.Υ. Κύµης) πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), το οποίο αναλύεται ως εξής: α)δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού ΜΕΝΟ και για τη µη αναγραφή της ποικιλίας πατάτας σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚΒ΄2090/2014) και β) τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) για τη µη αναγραφή του αριθµού παρτίδας παραγωγής των προϊόντων κρεµµύδια κόκκινα Βοιωτίας, λεµόνια Αιγίου, µήλα κόκκινα Βερµίου, ντοµάτες Κρήτης, πατάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 13 (δ) της Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ Β΄2090/2014).

Δείτε τα έγγραφα με τις αποφάσεις:

Βίντεο - ΡεπορτάζΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

EviaZoom.gr - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ