Οι τράπεζες καλούν 1.000 επιχειρήσεις για ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

Οι τράπεζες καλούν 1.000 επιχειρήσεις για ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού

Προσκλητήριο με διορία δύο μηνών προκειμένου να προσέλθουν για ρύθμιση των οφειλών τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, θα απευθύνουν σε περίπου 1.000 επιχειρήσεις οι τράπεζες...

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη "φουρνιά" 500 – 700 επιστολών να αποστέλλεται εντός της εβδομάδος. Σε δεύτερη φάση, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, θα αποσταλούν άλλες 400 – 500 επιστολές.

Η πρόσκληση των πιστωτριών τραπεζών θα δίνει χρονικό περιθώριο δύο μηνών στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσέλθουν για ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρόσκλησης εντός του διμήνου, οι επιχειρήσεις θα χάνουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αργότερα αίτημα για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η μαζική πρόσκληση των τραπεζών θα αφορά επιχειρήσεις με οφειλές από 50.000 έως 2 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν οφειλές σε τουλάχιστον δύο τράπεζες και στο Δημόσιο (είτε σε εφορία είτε στον ΕΦΚΑ).

Αποστολέας της πρόσκλησης θα είναι μία τράπεζα (η leading), πράγμα που σημαίνει ότι η υπερχρεωμένη επιχείρηση δεν θα πρέπει να αναμένει προσκλήσεις από όλους τους πιστωτές της, αλλά μόνο μία επιστολή που θα τους εκπροσωπεί συνολικά.

Σημειώνεται ότι με βάση τις βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν στον νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού και αναμένεται να ψηφιστούν μέχρι τις 15 Ιουνίου, βελτιώνεται σημαντικά η συνεργασία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών μεταξύ τους (τράπεζες, Δημόσιο), ενώ παρέχεται ταυτόχρονα ενίσχυση της απαιτούμενης προστασίας των οφειλετών. 
 
Αυτό επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες δράσεις:

1. Επέκταση της αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης του δημοσίου (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για διμερή διαπραγμάτευση.

2. Αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών που κατασχέθηκαν από το δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές), μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης, ούτως ώστε να δύναται ο οφειλέτης να λάβει τα ποσά που είναι σε κατασχεμένο λογαριασμό.

3. Παράταση προστασίας του νόμου (αναστολής καταδιωκτικών μέτρων) προς τους αιτούντες οφειλέτες πέραν των 70 ημερών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτοδικαίως, χωρίς την ανάγκη προσφυγής στο δικαστήριο.

4. Υποχρέωση των θεσμικών πιστωτών (Δημόσιο και τράπεζες) να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και την καταψήφιση προτάσεων ρύθμισης του οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να άρει τους λόγους άρνησης των πιστωτών ή ακόμα και να τεκμηριώσει στους πιστωτές ότι οι λόγοι αυτοί δεν υφίστανται.

5. Υποχρέωση ενημέρωσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από τους πιστωτές, για την πρόοδο των διμερών διαδικασιών διαπραγμάτευσης που παραμένουν εκκρεμείς για ένα τρίμηνο.

6. Παροχή δυνατότητας χρήσης της πλατφόρμας για αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (π.χ. αγρότες), προκειμένου να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους και προς τράπεζες (μέχρι τώρα επιτρεπόταν η χρήση της πλατφόρμας μόνο για διμερείς ρυθμίσεις των προσώπων αυτών με ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).

7. Ρύθμιση τρόπου καθορισμού της ψήφου της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, όταν αυτοί είναι οι μοναδικοί πιστωτές και η βασική οφειλή σε καθέναν από αυτούς δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

8. Καθορισμός κριτηρίου επιλογής οφειλών μικροπιστωτών που εξαιρούνται της ρύθμισης (κάτω του 1,5% των συνολικών οφειλών ή των 2 εκατ. ευρώ) και οι οποίοι κατέχουν ακριβώς το ίδιο ποσό οφειλής στο όριο του 15% των συνολικών οφειλών ή των 20 εκατ. ευρώ.

9. Καθορισμός προθεσμιών σε κάθε στάδιο, ειδικά σε περιπτώσεις που ο νόμος δεν αναφέρει ρητή προθεσμία, καθώς και σε περιπτώσεις που η πράξη μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος από αυτόν που είχε σχεδιαστεί στον αρχικό νόμο.

10. Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης παράτασης των προθεσμιών, σε περιπτώσεις αιτιολογημένης αδυναμίας/ανωτέρας βίας του οφειλέτη (π.χ. απεργία υποθηκοφυλακείων).

11. Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και ορισμού εμπειρογνώμονα από το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).

12. Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς εταιρείες leasing και factoring, αναγνωρίζοντας την ενισχυμένη θέση τους, έναντι μη εξασφαλισμένων πιστωτών.

13. Υποχρέωση ελέγχου δανείων με εγγύηση του Δημοσίου, με σκοπό να διαπιστώνεται αν όντως ισχύει η εγγύηση.

14. Καθορισμός διαδικασίας παραίτησης του οφειλέτη από το αίτημά του για υπαγωγή στο νόμο.

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA