Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Οργανισμών του Δήμου Χαλκιδέων - Η Βάκα έδωσε καρέκλες σε πρώην Αντιδήμαρχο του Παγώνη και σε πρώην συμβούλους του Καθαροσπόρη (ΦΩΤΟ) | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Οργανισμών του Δήμου Χαλκιδέων - Η Βάκα έδωσε καρέκλες σε πρώην Αντιδήμαρχο του Παγώνη και σε πρώην συμβούλους του Καθαροσπόρη (ΦΩΤΟ)

Μετά την Ελένη Μιτζιφίρη και τον Νίκο Σιόλια, η Έλενα Βάκα έδωσε καρέκλες σε πρώην Αντιδήμαρχο του Χρήστου Παγώνη και πρώην δημοτικούς συμβούλους του Βασίλη Καθαροσπόρη τους οποίους κατηγορούσε προεκλογικά ανάμεσα στα όσα άλλα έλεγε τότε που έμειναν λόγια του αέρα...

Η Έλενα Βάκα όρισε τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Χαλκιδέων αλλά και Προέδρους Οργανισμών οι οποίοι επικουρούν τη Δήμαρχο κατά την άσκηση των καθηκόντων της, με θητεία από Τετάρτη 02/09/2020 έως και Τετάρτη 01/09/2021.

Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν καρέκλα από την Δήμαρχο είναι ο πρώην Αντιδήμαρχος του Χρήστου Παγώνη, Θανάσης Τριανταφύλλου, ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί πρόσφατα. Συγκεκριμένα ορίστηκε καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα Γεωτεχνικής και Πρασίνου με αρκετές άλλες αρμοδιότητες. Επίσης Αντιδήμαρχο Καθαριότητας όρισε τον δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Πάνο που έχει ανεξαρτητοποιηθεί αλλά είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του Βασίλη Καθαροσπόρη. Επίσης όρισε Εντεταλμένη Σύμβουλο τη Δημοτικό Σύμβουλο Βασιλική Κόντου, για θέματα Ατόμων με Αναπηρία, η οποία επίσης έχει ανεξαρτητοποιηθεί αλλά είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του Βασίλη Καθαροσπόρη.

Όλοι οι ορισμοί και οι τοποθετήσεις της Έλενας Βάκα.

Διαβάστε αναλυτικά:

1) Τον κ. Ελεύθεριο Λειβαδίτη κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 

2. Σε συνεργασία με τον καθ’ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 

3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
 

4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.
 
Επίσης αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας κ. Κωνσταντίνο Καρβούνη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
 
2) Τον κ. Χαράλαμπο Κώσταρο κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

 

2. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα.
 

3. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
 

4. Συνεργάζεται με την Πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων .
 

5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης.
 
3) Τον κ. Κωνσταντίνο Καρβούνη κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 

2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 

3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
 

4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας.
 
4) Τον κ. Δημήτριο Σέρρα κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
1. Επικουρεί την Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 

2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
 

3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
 

4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 

5. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων.
 

Επίσης αναπληρώνει τη Δήμαρχο κα. Ελένη Βάκα, απουσιάζουσα ή κωλυόμενη.
 
5) Tον κ. Βασίλειο Γουρνή καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας.
 
2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.

 

3. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα.
 

4. Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
 

5. Ασκεί τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
 

6. Ασκεί την εποπτεία των έργων Ηλεκτροφωτισμού.
 

7. Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης.
 

8. Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
 

9. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
 
Επίσης θα αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων κ. Δημήτριο Σέρρα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
 
6) Τον κ. Ιωάννη Νέζη καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Τουρισμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.
 

2. Ασκεί την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 

3. Μεριμνά για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου.
 
Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης κ. Χαράλαμπο Κώσταρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
7) Τον κ. Νικόλαο-Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Διοίκησης, Οικονομικών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 

2. Ασκεί την εποπτεία των Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων.
 

3. Ασκεί την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.
 

4. Ασκεί την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 

5. Μεριμνά για τη προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
 

6. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων.
 
8) Τον κ. Γεώργιο Πάνο καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
 

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 

2. Ασκεί την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 

3. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
 

4. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
 
9) Τον κ. Αθανάσιο Τριανταφύλλου καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα Γεωτεχνικής και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
 

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Δ/νσης Γεωτεχνικής και Πρασίνου.
 

2. Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
 

3. Ασκεί την εποπτεία στις δράσεις του Δήμου σε θέματα Προστασίας του Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος, καθώς και τις δράσεις που αναφέρονται στην Αγροτική Ανάπτυξη.
 

4. Ασκεί τον συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης Πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 

5. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
 

Επίσης έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης της λειτουργίας και διαχείρισης των Κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
 
10) Τον κ. Κωνσταντίνο Ρήγο καθ ύλην Αντιδήμαρχο για θέματα Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Πολεοδομίας.
 

2. Ασκεί την εποπτεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 
Επίσης ασκεί την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών και αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας κ. Ελευθέριο Λειβαδίτη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
 
11) Την κ. Σοφία Χονδρογιάννη καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο για θέματα Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Υγιεινής, και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
 

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 για θέματα Υγείας και Πρόνοιας.
 

2. Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.
 

3. Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.
 

4. Μεριμνά για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Ενημέρωσης για θέματα υγείας.
 
12) Τον κ. Θεοφάνη Σπανό καθ’ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
 

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, για θέματα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.
 

2. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τη Νέα Γενιά.
 

3. Ασκεί την εποπτεία της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτριος Σέρρας, Γεώργιος Πάνος και Αθανάσιος Τριανταφύλλου θα είναι άμισθοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.48/22119/07/04/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ .
 

Σημειώνεται ότι η ισχύς της παρούσας άρχεται με την κοινοποίησή της και λήγει με την μερική ή ολική ανάκλησή της.
 

Επιπρόσθετα, με την υπ’αριθμ.2958/31-8-2020 απόφαση Δημάρχου, αναθέτει χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:
 

Α. Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο τη Δημοτική Σύμβουλο Αικατερίνη Μεγάλου, για θέματα Εθελοντισμού, με τις εξής αρμοδιότητες:
 

- Συντονίζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού σε όλους τους τομείς.
 

Β. Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο τη Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασιλική Κόντου, για θέματα Ατόμων με Αναπηρία, με τις εξής αρμοδιότητες:
 

- Συντονίζει, εισηγείται και εποπτεύει τις δράσεις του Δήμου για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία.
 

Τέλος, ως Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου Χαλκιδέων θα προταθούν:
 
Η κα. Αναστασία Ψυχογυιού – Μακαρώνα, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
 

Η κα. Αικατερίνη Μεγάλου, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)
 

Η κα. Ελένη Αϊδίνη, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.)

Η κα. Ευαγγελία Παλαιολόγου, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας (Δ.Α.Ε.Ε.Π.Ε.Χ.)

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA