Αιτήσεις για 600 θέσεις Οδηγών στα ΚΤΕΛ - Σε Εύβοια, Αττική, Βοιωτία και Κορινθία | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

Αιτήσεις για 600 θέσεις Οδηγών στα ΚΤΕΛ - Σε Εύβοια, Αττική, Βοιωτία και Κορινθία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης 600 περίπου Οδηγών με εμπειρία στα ΚΤΕΛ, προκειμένου να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΑΣΑ ώστε να πυκνώσουν τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών ως μέτρο αναχαίτισης της διασποράς του κορονοϊού...

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου, ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν από την πρόσληψή τους.

Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Οι Ελληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές.

Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα.

Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. Δ', ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) σε ισχύ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλόλητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις για Εύβοια, Αττική, Βοιωτία και Κορινθία:

Οι ενδιαφερόμενοι στο «ΚΤΕΛ Αττικής» καλούνται να αποστείλουν στο info@ktelattikis.gr τα κάτωθι: Βιογραφικό, φωτογραφία, Ποινικό Μητρώο, άδεια οδήγησης, απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης βαθμίδας, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (ισχύει μόνο για τους άρρενες), κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

Για το «ΚΤΕΛ Ευβοίας» γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα έως την 20ή Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή στη Γραμματεία της εταιρίας).

Η εταιρεία «ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.» δέχονται αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και ευκρινείς φωτοτυπίες άδειας οδήγησης και κάρτας ταχογράφου, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:30- 1 4:00), με κατάθεση τους στην έδρα της εταιρίας στην Θήβα - Εστίας 1 0 - Τ.Κ. 32200 είτε με courier είτε αυτοπροσώπως, καθώς και με αποστολή τους μέσω email με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ» στο ktelthiv@otenet.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22620-26419.

Στο «ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ.» γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρα 07:30 π.μ. -14:00) με κστάθεσή τους στη Γραμματεία της εταιρίας (Δημοκρατίας 4 - Κόρινθος - 1ος όροφος) καθώς και με αποστολή τους μέσω email στο ktel@ktelkorinthias.gr.

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA