Στερεά Ελλάδα & Εύβοια: Τα νέα λαβράκια του ΣΔΟΕ προκαλούν... ίλιγγο - Δικηγόρος με 16 εκατ. ευρώ και ανεπάγγελτος με 1,5 εκατ. καταθέσεις | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια: Τα νέα λαβράκια του ΣΔΟΕ προκαλούν... ίλιγγο - Δικηγόρος με 16 εκατ. ευρώ και ανεπάγγελτος με 1,5 εκατ. καταθέσεις

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια: Τα νέα λαβράκια του ΣΔΟΕ προκαλούν... ίλιγγο - Δικηγόρος με 16 εκατ. ευρώ και ανεπάγγελτος με 1,5 εκατ. καταθέσεις
Τα αποτελέσματα των ελέγχων του Ιουνίου, δείχνουν δεκάδες περιπτώσεις δικηγόρων, ιατρών και άλλων επαγγελματιών που διατηρούσαν καταθέσεις που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, επιχειρήσεις που δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ή χρησιμοποιούσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια για να φοροδιαφεύγουν...

Αναλυτικά τα ευρήματα από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ τον Ιούνιο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ
 
- Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορίου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 ευρώ. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 227. 514,50Euro.
 
- Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
 
- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, εξέδωσε τριακόσια δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 ευρώ, για ανύπαρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08Euro.
 
- Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος, έλαβε σαράντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 ευρώ.
 
- Από έλεγχο σε είκοσι έξι επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε λήψη τετρακοσίων ογδόντα πέντε εικονικών φορολογικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 489.757,08 ευρώ. 

ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
 
- Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας και Παραγωγής προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έλαβε τετρακόσια εβδομήντα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57Euro, καταχώρησε εκατόν δύο εικονικές εγγραφές ως προς την λήψη συνολικής αξίας 2.100.840Euro, εξέδωσε είκοσι πέντε εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661,36Euro και εξέδωσε έντεκα εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035Euro.
 
- Επιχείρηση Υπηρεσιών Ήχου και Εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35Euro, επίσης δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 469.088,58 ευρώ.
 
- Επιχείρηση Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.625Euro.
 
- Επιχείρηση Ενοικίασης Διαμερισμάτων δεν εξέδωσε εκατόν είκοσι έξι φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 112.030,19 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
 
- Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ποσό αυτό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 ευρώ.
 
- Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 ευρώ. Αυτό στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
 
- Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
 
- Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
 
- Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
 
- Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
 
- Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε εξακόσια φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 ευρώ.
 
- Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 ευρώ, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 ευρώ.
 
- Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600 ευρώ.
 
- Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 ευρώ.
 
- Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.130.000 ευρώ.
 
- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εξέδωσε εκατόν ένα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 ευρώ, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε ήταν πλαστά.
 
- Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κοινού, εξέδωσε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 ευρώ.
 
- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέδωσε εβδομήντα πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 ευρώ.
 
- Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε τριακόσια δέκα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 ευρώ, εκ των οποίων τα εξήντα ήταν πλαστά.
 
- Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχείρηση, έλαβε είκοσι ένα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 ευρώ.
 
- Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 ευρώ.
 
- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού, έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 ευρώ.
 
- Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 ευρώ.

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA