Συνεδριάζει ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου με 26 θέματα | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
ΕΛΟΠΥ
 

Συνεδριάζει ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου με 26 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

1. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

2. Έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένων οχημάτων.

3. Εκτέλεση της με αριθμό 203/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας η οποία κατέστη τελεσίδικη με την με αριθμό 93/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας και η οποία απόφαση , αφορά οφειλή της ΔΕΠΑΤ για δεδουλευμένες αποδοχές για την Κωνσταντίνα Μπαράκου και Σταυρούλα Μεγαρίτη.

4. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 163/2017 ΑΔΣ σχετικά με την κατανομή προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 177/2017 απόφασης της ΔΕΥΑΚΑ με θέμα : Έγκριση μελέτης προμήθειας καυσίμων ΔΕΥΑΚΑ έτους 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης .

6. Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΩΝ.

8. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας για το έργο : « Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Δ. Αλιβερίου».

9. Έγκριση της υπ΄αριθ. 16/2017 μελέτης και Υποβολή Πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Τ.Κ. ΟΚΤΩΝΙΑΣ».

10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 8/2017 μελέτης « Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Τραχηλίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου».

11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2017 μελέτης « Βελτίωση βατότητας οδών στον οικισμό Παραμερίτες Τ.Κ. Αγ. Λουκά» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου».

12. Έγκριση μεταβολής του σχήματος της σύμπραξης των αναδόχων της μελέτης «Πράξη εφαρμογής ΠΕ ΙΙ του Σχεδίου πόλεως Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».

13. Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ 2017.

14. Μεταφορά διαθέσιμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

15. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών εορτών.

16. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την φωτογράφιση των πολιτιστικών μνημείων και των τουριστικών αξιοθέατων του Δήμου μας και κατασκευή Ιστοσελίδας για προβολή αυτών.

17. Έγκριση ή μη μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ¨ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε».

18. Έγκριση ή μη μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ¨ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε».
 

19. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων – φιλοξενίας.

20. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας
( Ε.Δ.Κ.Ε).

21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου , ως εγγυητής στη ρύθμιση της ΔΕΥΑΚΑ για τις οφειλές της στη ΔΕΗ.

22. Έγκριση της παρ. 2 της υπ. αριθ. 17/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

23. Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΑ.

24. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας: α)προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε Κύμης-Κονιστρών β)προμήθεια λιπαντικών Δ.Ε Κύμης-Κονιστρών γ) προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Ε Κύμης- Κονιστρών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ανάθεσης.

25. Έγκριση αιτήματος για προμήθεια απορριμματοφόρων.

26. Ενημέρωση σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων.

Βίντεο - ΡεπορτάζΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

EviaZoom.gr - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα