Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας | EviaZoom.gr - Εύβοια News
9 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην κοινότητα Λίμνης, την Πέμπτη (28-05-2020) και ώρα 18.00, κεκλεισμένων των θυρών για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
 

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020. (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 

2.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020» (Εισηγητής: κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος )
 
3.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Επισκευή προαύλιου χώρου νηπιαγωγείου Μαντουδίου». (Εισηγητής:κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
4.«Έγκριση κατασκευής πέργκολας και ξύλινου ΝΤΕΚ» ( Εισηγητής: κ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,Αντιδήμαρχος)
 
5.Κατανομή ποσού από την Χρηματοδότηση του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), το οποίο εξοικονομήθηκε από την έκπτωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.( Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
6.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντιπυρική προστασία δημοτικών δασών Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
7.Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: Αποκατάσταση λεβητοστασίου και χώρου W.C Γυμνασίου Μαντουδίου. (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων και λοιπών δράσεων Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
9.Αίτηση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
11.Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για χρήση.(Εισηγητής: κ. ΣΚΟΠΕΛΙ-ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Αντιδήμαρχος)
 
12.Προγραμματική Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, για την υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας με αποκατάσταση υδρομαστεύσεων, βανοστασίων-δεξαμενών, δικτύων ύδρευσης-επεκτάσεις. Το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία ΄΄ΣΑΕ 055΄΄ ( ΑΔΑ: 631Χ465ΧΘ7-ΧΒ0) ( Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
13.Η αρίθμ. 28/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019» (Εισηγητής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)
 
14. Κατανομή πίστωσης (Β΄ κατανομή έτους 2020) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων ( Εισηγητής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)
 
15.Η αρίθμ. 1/2020 απόφαση Εκτελεστικής Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση του ΟΕΥ και σύσταση θέσεων μόνιμου και εποχικού προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών.( Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Βίντεο - ΡεπορτάζΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα