Χαλκίδα: Τα βλέμματα στραμμένα στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
TRIACON
 

Χαλκίδα: Τα βλέμματα στραμμένα στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο

Χαλκίδα: Τα βλέμματα στραμμένα στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο
Η πώληση της ΔΑΡΙΓΚ στην Τράπεζα Πειραιώς θα απασχολήσει έντονα την συνεδρίαση...

Με ενδιαφέρον αναμένεται το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Χαϊνά 93).

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ακινήτου – σχολικής μονάδας.
2. Περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ Α/βαθμιας του Δήμου Χαλκιδέων
3. Περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ Β/βαθμιας του Δήμου Χαλκιδέων
4. Περί  σύστασης τριών (3) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
5. Περί παραίτησης Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
6. Περί αντικατάστασης πρώην Δημοτικού Συμβούλου
7. Περί έγκρισης της υπ. αρ.  42/2014  απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.  Α.Ε που αφορά την ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.
8. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 90/2014 του Δ. Σ. του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  του ΔΟΠΠΑΧ έτους 2014 .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
9. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 125/2014 του διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού του ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ. 2014 .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
10. Περί έγκρισης πρακτικού ονοματοθεσίας .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων:  Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
11. Περί έγκρισης 8ης (τελική) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2014
12. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης
13. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων
14. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 128/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας  που αφορά την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου
15. Περί  έγκρισης μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
16. Περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαιθρίου  
17. Περί έγκρισης παραγωγικής άδειας
18. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων
19. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
20. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 718/14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό επιβολής τελών και συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015
21. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 719/14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό επιβολής τελών και συντελεστών τελών Αιγιαλού – Παραλίας για το έτος 2015.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
22. Περί επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)
23. Περί επανακατανομής της χρηματοδότησης της Πολιτικής Προστασίας
24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
25. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».
26. Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ»  .
27. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
28. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ  ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
29. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΑΣΤΕΡΙΑ’.
30. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: ' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ –  ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΩΝ  ΚΑΙ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ  ΕΠΑΛ' στην Χαλκίδα.
31. Περί παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.
32. Περί  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ  ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
33. Περί 4Ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ .
34. Περί  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ
35. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εδάφους για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ.
36. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εδάφους για το έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ :  Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
37. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 169/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απότμηση πεζοδρομίου –ρυθμιστική σήμανση)
38. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 170/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απότμηση πεζοδρομίου –ρυθμιστική σήμανση)
39. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 171/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απότμηση πεζοδρομίου –ρυθμιστική σήμανση) .
40. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 178/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (σχέδιο πόλεως Δροσιάς)
41. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 175/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).
42. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 176/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μετατόπιση περιπτέρου).

Συζήτηση- Διατύπωση απόψεων:
1. (κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης –ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ) για Κτίριο του 3ου Δημοτικού Χαλκίδας.
2. (κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης –ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ) για Φυλακές Χαλκίδας.

Βίντεο - Ρεπορτάζ







Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΠΟΕΣΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA