Χαλκίδα: Συνεδριάζει την Δευτέρα (29/1) το δημοτικό συμβούλιο με 29 θέματα | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ_ΔΗΜΟΣ_ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
 

Χαλκίδα: Συνεδριάζει την Δευτέρα (29/1) το δημοτικό συμβούλιο με 29 θέματα

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί έγκρισης και αποδοχής της παραλαβής του Αρχείου της ΝΕΛΕ στο Δήμο Χαλκιδέων.

2. Περί αντικατάστασης μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιου του ΔΟΠΠΑΧ.

3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 83/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΔΟΠΠΑΧ .

Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

4. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄Βάθμίας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2016 .

Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Α΄βάθμιας)

5. Περί αποδοχής όρων πρόσκλησης με κωδ. 075 (Α/Α ΟΠΣ 2309, έκδοση: 1/0), της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και Υποβολής Πρότασης για συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)

6. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας.

7. Περί έγκρισης των από 20-11-2017 πρακτικών διεξαγωγής φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης (9/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

8. Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Γ’ τριμήνου οικ.ετ. 2017 (768/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

9. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.

10. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .

11. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2718/31-8-2017 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι (αρ. πρ. 1123).

12. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2717 και 2718 /31-08-2017 του Τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι(αρ. πρ. 2462).

13. Περί έγκρισης ενιαίας μελέτης προμήθειας καύσιμων και τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

14. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων.

15. Περί έγκρισης καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων .

16. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

17. Περί τρίτης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ.

18. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .

19. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».

20. Περί σύστασης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» .

21. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ» .

22. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΕΙΟΥ ΔΕ ΑΥΛΙΔΑΣ» .

23. Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ» του Δήμου Χαλκιδέων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

24. Περί έγκρισης αιτήματος για άδεια φόρτωσης-εκφόρτωσης (240/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

25. Περί άδειας τοποθέτησης σταυρού σήμανσης φαρμακείου επί ιδιωτικού χώρου (241/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

26. Περί έγκρισης μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Ν. Αρτάκης και τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης των οδών με αριθμούς 1 έως 25 που περιλαμβάνονται στην Πράξη Εφαρμογής 13/2000 της Νέας Αρτάκης Ι του Δήμου Χαλκιδέων (1/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

27. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ. (12/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

28. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ. (13/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

29. Περί μετακίνησης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα, λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας (243/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Βίντεο - ΡεπορτάζΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

EviaZoom.gr - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ